Terapien

TERAPIEN


Hvad laver vi i terapisamtalerne?

Et terapiforløb starter med, at vi tager en samtale om det, du ønsker ændret, og hvorfor du ønsker det. Det kan være tanker, følelser eller handlinger, der i dagligdagen opleves forstyrrende eller svære for dig. 


I samtalerne vil vi arbejde med at forstå dine udfordringer. Det vil give flere perspektiver på dem, og er ofte i sig selv en hjælp. Tanker, følelser eller handlinger, som tidligere har været uforståelige, bliver nu forståelige.

Med de nye perspektiver på dine udfordringer kan vi arbejde med at skabe nye måder at reagere på - tænke og handle anderledes på, så du kan håndtere dine udfordringer.


                                                          

I løbet af terapiforløbet vil de nye forståelser og løsninger resultere i ændringer, som betyder, at din dagligdag igen kan fungere for dig.

HVAD LÆGGER JEG VÆGT PÅ?

For at sikre fremgang i forløbet, lægger jeg vægt på, at der er:

Samarbejde

Der skal skabes en god kontakt og fortrolighed imellem os. 

Indsigt

Du forstår overordnet den psykologiske metode og er løbende bevidst om, hvor samtalen er på vej hen.

Fokus

Vi udvælger ét emne ad gangen, som der arbejdes målrettet med.

Motivation

Du arbejder løbende mellem sessionerne med at skabe udvikling.